Zmiany wprowadzi rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2022 r. poz. 2202).
W dotychczasowej klasyfikacji zostało wyłonionych osiem dziedzin podzielonych na od 1 do 11 dyscyplin. Zgodnie z nowym rozporządzeniem będzie wyodrębnionych 10 dziedzin: sztuki, nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, o rodzinie, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, teologicznych oraz weterynaryjnych. W każdej z nich wyodrębnionych zostanie od 1 do 12 dyscyplin. Przykładowo w dziedzinie nauki o rodzinie będzie tylko jedna o tej samej nazwie. Natomiast w najbardziej liczniej dziedzinie nauk społecznych zostanie wskazanych aż 12 dyscyplin, m.in. pedagogika, ekonomia i finanse oraz stosunki międzynarodowe.