Gmina, która buduje placówkę opieki, ale planuje zakończenie inwestycji w przyszłym roku, nie może uzyskać w 2015 r. dofinansowania z budżetu.
Takiej możliwości nie przewidują zasady tegorocznej edycji programu „Maluch”. Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pierwszy moduł konkursu obejmuje dotację na tworzenie miejsc opieki i ich utrzymanie w 2015 r. Jeżeli więc żłobek powstanie dopiero w przyszłym roku i dopiero wtedy uzyska wpis do rejestru tych placówek, co będzie formalnym potwierdzeniem jego uruchomienia, dofinansowanie nie może być przyznane.
Nie ma natomiast problemu z uzyskaniem wsparcia, jeżeli żłobek lub klub dziecięcy powstaje tylko przy udziale środków własnych samorządu i zostanie otworzony we wrześniu. W module pierwszym konkursu można bowiem otrzymać dofinansowanie tylko na samo zapewnienie funkcjonowania nowo otwieranego miejsca opieki w wysokości do 400 zł miesięcznie na jedno dziecko.
Gminy mają też wątpliwości, czy mogą występować o dotację z „Malucha”, jeżeli realizują inwestycję w partnerstwie z podmiotem prywatnym. Np. jeden z samorządów zapytał, czy może uzyskane z „Malucha” środki przekazać jednostce, z którą współpracuje, bo to ona będzie prowadzić żłobek. Resort pracy tłumaczy, że takie rozwiązanie jest niemożliwe, ponieważ moduł pierwszy konkursu jest przeznaczony wyłącznie dla gmin. Nie mogą one przekazywać budżetowego wsparcia innym podmiotom i same muszą sfinansować z nich wydatki majątkowe oraz potem się z nich rozliczyć.
Ponadto MPiPS informuje, że w przypadku gdy w lokalu będzie prowadzona budowa lub roboty wymagające pozwolenia na budowę, to zaleca się, aby był on własnością gminy. W innych sytuacjach wystarczy, że samorząd będzie dysponował do niego innym tytułem prawnym.
Ważne
Gminy mają czas na składanie w urzędach wojewódzkich wniosków na zakładanie i utrzymanie nowych miejsc opieki do 11 marca