Polscy uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu uzyskali średnie wyniki na poziomie:

 • język polski 60 proc.,
 • matematyka 57 proc.,
 • język angielski 67 proc.
 • język niemiecki 50 proc.

Rok temu uczniowie osiągali zbliżone średnie wyniki, jedynym wyjątkiem jest matematyka. W 2021 r. z tego przedmiotu uczniowie uzyskiwali średnio wynik o 10 punktów procentowych gorszy. Z języka polskiego osiągali identyczne rezultaty, z języka angielskiego otrzymywali średnio 66 proc. punktów, a z niemieckiego – 49 proc.

Reklama

Podobnie wyglądają wyniki centylowe. W przypadku języka polskiego w 2022 55 proc. uczniów uzyskało wynik 62 proc. lub niższy – niemal dokładnie tyle samo, ile rok wcześniej.

W przypadku matematyki 49 proc. uczniów uzyskało wynik ponad 56 proc.. Rok temu 46 proc. uczniów dostało ponad 44 proc. punktów.

W 2022 roku 49 proc. uczniów uzyskało lepszy wynik niż 76 proc. Z egzaminu z języka angielskiego, a rok temu było to 73 proc.

Wyniki najwyższe, tj. od 90 proc. do 100%, uzyskało w 2022 roku:

 • język polski – 14 289 uczniów (3,0%)
 • matematyka – 87 603 uczniów (18,3%)
 • język angielski – 166 154 uczniów (35,3%)
 • język niemiecki – 1 129 uczniów (11,2%)
Uczniowie, którzy ze wszystkich egzaminów uzyskali od 90% do 100% punktów możliwych do zdobycia: 9 182 osoby.

Najlepiej zostały opanowane przez uczniów umiejętności takie jak:

 • odbiór tekstu kultury – wyszukiwanie w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio (język polski)
 • wykonywanie prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej (matematyka)
 • znajomość funkcji językowych (język angielski)

Najlepiej podczas egzaminu wypadli uczniowie z dużych miast. Ich przewaga nad uczniami ze szkół wiejskich jest najbardziej widoczna w języku angielskim (średni wynik 76 proc. : 61 proc.)

Uczniowie z Ukrainy osiągnęli gorsze wyniki. Z języka polskiego uzyskiwali średnio 22 proc. Punktów, z matematyki 34 proc., a z języka angielskiego – 44 proc. Wyjątkiem jest język rosyjski, z którego uzyskiwali średnio 89 proc. punktów