Zgodnie z obowiązującymi przepisami student, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej, może wnioskować o zapomogę – nie częściej niż dwa razy w roku akademickim. Limit ten nie dotyczy jednak studentów z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski, uciekając przed wojną. Takie rozwiązanie przewiduje ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm., dalej: specustawa).
– Ten przepis jest niepotrzebny. Pomoc materialna na uczelniach, w tym zapomoga, ma wspierać studenta w drodze po dyplom, a nie zastępować pomoc społeczną – ocenia Jacek Pakuła, prawnik, ekspert ds. pomocy materialnej na studiach. – Nowy przepis może być nadużywany przez niektórych studentów, ale też przez nieuczciwe uczelnie, bo umożliwia on wnioskowanie o zapomogę nawet co tydzień – dodaje.