Tak wynika z uwag do projektu nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przygotowało go Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Celem nowelizacji jest przede wszystkim złagodzenie skutków zbliżającej się ewaluacji jakości działalności naukowej. Przypomnijmy, że w tym roku resort oceni dorobek naukowy uczelni z lat 2017–2021, a od przyznanej kategorii naukowej (od najsłabszej – C, B, B+, A do najwyższej A+) będą zależały m.in. uprawnienia uczelni m.in. do kształcenia czy nadawania stopni naukowych. Resort obawia się, że po ewaluacji niektóre uczelnie mogłyby stracić część uprawnień, dlatego zmienia przepisy.