W budżecie na 2022 r. przewidziano znaczący wzrost finansowania m.in. Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - o 38 proc. O 12 proc. wzrośnie też dotacja podmiotowa i celowa Narodowego Centrum Nauki - powiedział we wtorek wiceszef MEiN Wojciech Murdzek.

Wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek wziął udział we wtorkowej debacie na temat finansowania polskiej nauki oraz o ustawie budżetowej na 2022 r. w tym zakresie.

"W budżecie na rok 2022 r. mamy - jeśli chodzi o dotację podmiotową i celową dla Narodowego Centrum Nauki - wzrost 12 proc., to jest istotna zmiana. Jeśli chodzi o Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - też blisko 13-proc. wzrost" - mówił.

Z kolei finansowanie Sieci Badawczej Łukasiewicz - jak mówił Murdzek - wzrosnąć ma w kolejnym roku o ponad 40 proc.

Murdzek mówił też o wzroście finansowania o 38 proc. dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. "Wszyscy mówimy, że umiędzynarodowienie polskiej nauki, kontakty, tworzenie wspólnych zespołów, wspólne projekty grantowe to jest coś, co wyznacza kierunek na najbliższe lata" - zaznaczył. Wyraził nadzieję, że mimo panującej pandemii koronawirusa, w 2022 r. nastąpi intensyfikacja kontaktów międzynarodowych.

"Jest niezwykle ważne, żeby postrzegać te wszystkie wzrosty i środki przeznaczane, jako ogromną narodową inwestycję w naukę" - podkreślił.

Wiceminister Murdzek mówił też, że Polska "czeka na odmrożenie" Krajowego Planu Odbudowy. Przypomniał, że na naukę, badania, szkolnictwo wyższe zaplanowano łącznie 1,46 mld euro, czyli ponad 6,5 mld zł.

Wiceminister finansów Sebastian Skuza mówił o tym, że finansowanie nauki reguluje algorytm opisany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. "Częściowo oparty jest na wzroście PKB, częściowo na inflacji i nie został zawieszony również w tych trudnych czasach covidowych" - zaznaczył.

"W projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 skierowanym do Sejmu te wydatki (w dziale nauka i szkolnictwo wyższe - PAP) osiągnęły poziom (...) 27,715 mld zł ponad limit, który wynik bezpośrednio z algorytmu" - zaznaczył. Jak wyjaśnił, w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2021 r. łączne wydatki z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe i naukę 2022 r. wzrosnąć mają łącznie o 1,992 mld zł, co jest wzrostem nominalnym o 7,7 proc. W jego ocenie ten wzrost powinien być zauważalny.

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) dr hab. Stanisław Mazur stwierdził, że bez silnego i długofalowego wsparcia sektora nauki i szkolnictwa wyższego ze strony państwa nie będzie możliwe stworzenie nowej silnej gospodarki zwanej przemysłem 4.0. Ocenił, że kwota z KPO, która ma trafić do polskiego sektora nauki i badań nie jest wystarczająca, bo jest to zaledwie 6 proc. środków polskiego KPO.

"W istocie rzeczy to miało być to, co miało rozruszać gospodarki europejskie i przenieść je na inna trajektorię rozwoju. (...) Wydaje mi się, że to może być za mała kwota. Znamy te polityki publiczne, czy sposób wykorzystania tego instrumentu w różnych krajach i te kwoty są tam dużo wyższe" - wskazał dr hab. Mazur.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniew Marciniak, mówiąc o budżecie na naukę w kolejnych latach, który został przedstawiony przez Skuzę i Murdzka stwierdził, że "jest to dobry plan zachowawczy".

"Ten przyrost o 7 proc., o którym mówił pan minister Skuza to szacunek, że to udało się zyskać, ale to mniej więcej zrównoważy inflację, wobec tego czekamy ciągle na ten lamparci skok polskiej gospodarki. Myślę, że w ambicjach Polaków to się mieści, żebyśmy dokonali takiego skoku" - mówił. Ocenił, że jest duży potencjał w środowisku naukowym, w którym jest wielu ambitnych badaczy, ale brakuje - jak powiedział - "sprzęgła między tą maszyną badań, która coraz szybciej się kręci a gospodarką."

Konferencja LUMEN odbywa się we wtorek i w środę w trybie on-line. Jak czytamy na stronie internetowej wydarzenia, jest to największe forum debaty na temat zarządzania szkolnictwem wyższym w Europie Centralno-Wschodniej. Zainicjowane przez PCG Academia w 2015 roku wydarzenie zrzesza setki osób zaangażowanych w profesjonalne zarządzanie uczelniami – rektorów, kanclerzy i menedżerów. Organizatorami sympozjum są PCG Academia, Fundacja Rektorów Polskich oraz Times Higher Education.