Chcą większej autonomii oraz zmiany finansowania szkół wyższych. Domagają się też uniezależnienia dotacji od liczby studentów.
Jeszcze na dobre nie zadomowiły się w szkołach wyższych nowe przepisy, które obowiązują od 1 października 2014 r., a rektorzy już planują koleją reformę. Tym razem nie chodzi jedynie o nowelę przepisów, ale nową ustawę. Założenia do niej na zlecenie rektorów szykują eksperci pod kierownictwem szefa Fundacji Rektorów Polskich (FRP).
– Ustawa 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) była już dwukrotnie nowelizowana i jej objętość znacznie się rozrosła, dlatego widzimy konieczność pracy nad selektywną deregulacją przepisów. Czym mniej artykułów regulujących działalność uczelni, tym większa jej autonomia, ale i odpowiedzialność – zapewnia prof. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.