Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 8 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz. 1140), które dzisiaj wchodzi w życie.

Wprowadza ono profesję technika urządzeń dźwigowych. Z prośbą o jego dołączenie do klasyfikacji zawodów wystąpił minister gospodarki. Zdaniem m.in. Polskiego Towarzystwa Producentów Dźwigów na rynku obserwuje się deficyt kadr z wykształceniem średnim zawodowym, które mogłyby zasilić pracodawców z tej branży. Z tego samego powodu resort edukacji wprowadza również nowy zawód technika chłodnictwa i klimatyzacji.

Z kolei Związek Rzemiosła Polskiego wystąpił o to, aby kształcenie w szkolnictwie zawodowym zostało rozszerzone także o mechaników motocyklowych. – Liczba zarejestrowanych motocykli i skuterów w Polsce w latach 1998-2013 wyniosła blisko 1,6 mln. Dlatego konieczne staje się zapewnienie wykwalifikowanej kadry do serwisowania, dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw tych pojazdów – wskazuje Ministerstwo Edukacji Narodowej w uzasadnieniu rozporządzenia.

Natomiast od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach policealnych będzie wygaszane nauczanie w fachu technik farmaceutyczny. Taki wniosek złożył minister zdrowia. Środowisko uczelni medycznych, Naczelna Izba Aptekarska oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne zgłosiły zastrzeżenia związane z nieprawidłowym wykonywaniem zadań zawodowych przez techników zatrudnionych w aptekach (np. przy realizowaniu recept).

Tymczasem liczba szkół policealnych, kształcących w tej profesji rośnie, ale spada liczba osób, które decydują się na przytępienie do egzaminu zawodowego – 76 proc. w 2010 r. do 55 proc. w 2012 r. – wylicza resort. Jego zdaniem zamknięcie kształcenia w tym fachu w szkołach policealnych nie ograniczy dostępu do tych usług, ponieważ jest to zawód nadwyżkowy. Może zdobyć też szersze i odpowiednie kompetencje do pracy w aptece w szkołach wyższych.

Od roku szkolnego 2016/2017 w szkołach policealnych wygaszone zostanie też kształcenie z zawodzie opiekunka dziecięca i asystentka stomatologiczna.