"Solidarność" domaga się 9-procentowej podwyżki dla nauczycieli. Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ chce, by obowiązywała ona od początku przyszłego roku - pisze "Nasz Dziennik".

Jak czytamy w gazecie, na początku września do szkół mają trafiać ankiety sondażowe, w których nauczyciele będą mogli określić ewentualne formy protestu. Natomiast 9 września związkowcy mają się spotkać z minister edukacji narodowej Joanną Kluzik-Rostkowską.

"Solidarność" chce też rozmawiać o projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Ze względu jej zakres i fakt, że zmiany mają dotyczyć również Karty Nauczyciela, związkowcy domagają się trybu negocjacyjnego w tej sprawie.