Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Emeryci, wykładowcy - czyli kto może liczyć w najbliższej przyszłości na dodatkowe pieniądze

Tusk proponuje emerytom 36 zł podwyżki W 2014 roku emerytury i renty z ZUS wzrosły o 1,6 procent i była to najniższa podwyżka od 2002 roku. W 2015 roku nie zapowiadał się lepiej - świadczenia miały wzrosnąć o 2,02 proc. Dlatego pojawiły się propozycje, aby waloryzację procentową już od przyszłego roku zastąpić waloryzacją kwotową. Projekt zmian konstytucji, który zakładał jednakowe podwyżki świadczeń dla każdego, miał nawet wstępne poparcie nie tylko PO, ale także PSL i PiS. Gdyby pomysł ten udało się zrealizować, w przyszłym roku każda emerytura i renta wzrosłaby o 37,25 zł. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>> Jednak premier nie zdecydował się na ten krok. W zamian zaproponował dwukrotne zwiększenie globalnej kwoty waloryzacji, co będzie oznaczało, że minimalny wzrost świadczenia wyniesie 36 zł. Świadczenie dotyczyłoby emerytów i rencistów, którzy otrzymują mniej niż 3300 złotych.
Tusk proponuje emerytom 36 zł podwyżki W 2014 roku emerytury i renty z ZUS wzrosły o 1,6 procent i była to najniższa podwyżka od 2002 roku. W 2015 roku nie zapowiadał się lepiej - świadczenia miały wzrosnąć o 2,02 proc. Dlatego pojawiły się propozycje, aby waloryzację procentową już od przyszłego roku zastąpić waloryzacją kwotową. Projekt zmian konstytucji, który zakładał jednakowe podwyżki świadczeń dla każdego, miał nawet wstępne poparcie nie tylko PO, ale także PSL i PiS. Gdyby pomysł ten udało się zrealizować, w przyszłym roku każda emerytura i renta wzrosłaby o 37,25 zł. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>> Jednak premier nie zdecydował się na ten krok. W zamian zaproponował dwukrotne zwiększenie globalnej kwoty waloryzacji, co będzie oznaczało, że minimalny wzrost świadczenia wyniesie 36 zł. Świadczenie dotyczyłoby emerytów i rencistów, którzy otrzymują mniej niż 3300 złotych. / PAP / Paweł Supernak

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Powiązane

Komentarze(9)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • poniżony emeryt
  2014-08-30 22:53:48
  Tusk proponuje emerytom 36 zł podwyżki
  TEGO NIE DA SIĘ SKOMENTOWAĆ.TO JEST TAK PONIŻAJĄCE DLA POLAKA JAK WYBÓR TUSKA NA SZEFA RADY EUROPY.
  0
 • bieda
  2014-09-01 07:00:18
  A ile proponuja Tuskowi w UE?36 zł brutto to jakies 20żl netto.niech ten zasrany rząd w dupe sobie je wsadzimoże będa mieli na paczkę fajek u Sowy. A ile emerytury maja w UE przeciez my jesteśmy UE to dlaczego mamy takie żałosne emerytury? Dlaczego tutaj unia jakos nie interweniuje?Bo jesteśmy królikami doświadczalnymi które godza sie na każdy eksperyment dzięki tuskowi.Wiek emerytalny tez na nas eksperymentowali bo w innym kraju byłoby to raczej niemożliwe,tam ludzie wyszkli by na ulice a oni boja sie tego tylko w Polsce można wszystko nakazac bo tu jest apatia.
  0
 • kibic
  2014-08-31 08:16:57
  powiedz pan gdzie moja kasa z ofe poszła na wybory do parlamentu czy zrobił pan zabezpieczenie rodzinie
  0
 • ws
  2014-09-02 08:26:22
  Wykładowcy?Przecież trąbią solidaruchy,że szkoły się likwiduje bo jest niż.A wyższych przybywa.Chyba ,że chodzi o wykładowców towarów na półkach w markecie?Zresztą te obiboki z uczelni nie bardzo nawet do tego się nadają.
  0
 • Kuba
  2014-09-02 10:15:43
  Tusk to Polityczny złodziej i Oszust szczególnie w temacie EMERYTUR nie mówiąc o abonamencie RTV..
  Tusk swoim działaniem Okradł setki Tysięcy spracowanych od 15 roku życia robotników . Okradł ludzi zatrudnianych w soboty ,niedziele i święta ,zatrudnianych za komuny bez dni zamiennie wolnych .
  Okradł robotników zatrudnianych w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych po fakcie wykonania przez Nich tej pracy. Tusk to zwykły Kibol ,były Ćpun i życiowy Nierób co lat pracy zanim dostał się do Sejmu jako Lawirant miał mniej niż dzieci w sumie wakacji. Powinien zostać rozliczony jak Słoneczko Karpat
  0
 • O_o
  2014-09-03 11:24:46
  Unij­ne prze­pi­sy za­pew­nia­ją sze­fo­wi Rady Eu­ro­pej­skiej eme­ry­tu­rę w wy­so­ko­ści 2/3 jego za­rob­ków. A to ozna­cza, że po odej­ściu z funk­cji w wieku 62 lat – bo taki wiek eme­ry­tal­ny obo­wią­zu­je unij­nych urzęd­ni­ków – Tusk bę­dzie do końca życia do­sta­wał 80 tys. zł mie­sięcz­nie!

  Moja eme­ry­tu­ra ma wy­no­sić we­dług wy­li­czeń ZUS dwa ty­sią­ce z czymś – tak Do­nald Tusk (57 l.) skar­żył się na kon­fe­ren­cji pra­so­wej rap­tem 4 mie­sią­ce temu. Ale przy­szłość pre­mie­ra cał­ko­wi­cie zmie­ni­ła de­cy­zja sze­fów państw i rzą­dów w Bruk­se­li. Nie dość, że zo­stał jed­nym z naj­waż­niej­szych po­li­ty­ków w Eu­ro­pie i na świe­cie, to na sta­rość nie bę­dzie mu­siał – jak mi­lio­ny pol­skich eme­ry­tów – ze stra­chem wy­cze­ki­wać in­for­ma­cji, czy wa­lo­ry­za­cja wy­nie­sie 15, czy 36 zło­tych. Eme­ry­tu­ra Tuska wzro­sła 40 razy!

  To się na­zy­wa zmie­nić sobie życie w jeden dzień! Pre­mier Do­nald Tusk na sta­no­wi­sku szefa Rady Eu­ro­pej­skiej nie tylko bę­dzie za­ra­biał nie­bo­tycz­ne pie­nią­dze – aż 125 tys. zł mie­sięcz­nie. Do końca życia bę­dzie miał eme­ry­tu­rę, o ja­kiej zwy­kłym lu­dziom nawet się nie śni.

  Pre­mier z pew­no­ścią nie bę­dzie już na­rze­kał na marne pol­skie świad­cze­nia – choć jesz­cze nie tak dawno uża­lał się nad wy­so­ko­ścią swej przy­szłej eme­ry­tu­ry, którą ZUS wy­li­czył mu na nieco ponad 2 tys. zł. Teraz już wie, że bę­dzie miał 40 razy wię­cej! Wia­do­mo już także, dla­cze­go do Bruk­se­li wy­ga­nia­ła Tuska jego żona Mał­go­rza­ta (57 l.). Jej ZUS – jako bar­dzo krót­ko pra­cu­ją­cej – wy­li­czył eme­ry­tu­rę na 2–3 zł. Mimo to nędzy na sta­rość – jak zwy­kli Po­la­cy – nie muszą się oba­wiać.

  Pre­mier weź­mie 170 tys. zł na prze­pro­wadz­kę. W tym roku Świę­ty Mi­ko­łaj u Tu­sków bę­dzie wy­jąt­ko­wo bo­ga­ty. Zgod­nie z unij­ny­mi prze­pi­sa­mi od­cho­dzą­cy pol­ski pre­mier za prze­pro­wadz­kę do Bruse­li do­sta­nie do­da­tek w wy­so­ko­ści aż 170 tys. zł. To nie­mal tyle, ile za­ra­biał w rok jako szef rządu! A za to, że miesz­ka poza oj­czy­zną – co mie­siąc wpły­nie na jego konto do­dat­ko­wo ok. 12 tys. zł! W nowym życiu Do­nal­da Tuska (57 l.) jako szefa Rady Eu­ro­pej­skiej nawet prze­pro­wadz­ka bę­dzie czy­stą przy­jem­no­ścią. Na prze­no­si­ny z War­sza­wy do Bruk­se­li od­cho­dzą­cy pol­ski pre­mier do­sta­nie spe­cjal­ny jed­no­ra­zo­wy do­da­tek: 41 tys. euro! Po prze­li­cze­niu na zło­tów­ki wy­cho­dzi praw­dzi­wa for­tu­na. Z za­byt­ko­wej willi przy ul. Par­ko­wej w War­sza­wie Tusk prze­pro­wa­dzi się do apar­ta­men­tu, który jego współ­pra­cow­ni­cy znaj­dą mu w Bruk­se­li. Ale wcale nie bę­dzie zań pła­cił – opła­ci je Unia. A za to, że pre­mier bę­dzie miesz­kał poza Pol­ską – co mie­siąc do­rzu­ci mu ko­lej­nych ponad 12 tys. zło­tych!
  0
 • bogu
  2014-09-02 11:09:17
  A czy pan ,,znawca,, wie , że z tej ogromnej kwoty 36 zł po odliczeniu składki zdrowotnej i podatku PIT dla emeryta pozostanie jakieś 25 zł ?
  0
 • ola26
  2014-09-03 16:12:21
  Proporcjonalnie znaczy sie 7,4 zł brutto ? Bo od 370 zl wlasnie tyle jest...
  0
 • hera
  2014-09-14 08:41:45
  jestem bardzo ciekawa ile zona Tuska przepracowala lat pracy i jaki ma kapital w zus ,a tak w nawiasie to dlaczego ja mam 35lat pracy jestem po dwóch operacjach kregoslupa obecnie jestem bezrobotna bez prawa do zasiłku ,gdyż nikt nie chce mnie zatrudnić ,gdyż wiek zbyt duzy tz. 57lat ,a może tusk jako ojciec narodu załatwi mi prace,gdyz ZUS mnie wyleczyl ,ale z renty.Na dzień dzisiejszy jestem na utrzymaniu dzieci ,gdyż Tusk tak bardzo dba o interesy POLAKOW... WSTYD .Mlodym POLAKOM radze jak najszybciej pakowac walizki i wyjechać z tego kraju,bo jak was wladza wyeksplatuje to na starość ma was w D...e
  0
Reklama

Zobacz więcej

image for background

Przejdź do strony głównej