Na równi z żołnierzami i pedagogami nauczyciele akademiccy także mogą skorzystać z przywileju zaszczepienia się w pierwszej kolejności. Taką możliwość daje im rozporządzenie z 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 447). Wykładowcy chętnie z niej korzystają.
Przykładowo na Uniwersytecie w Białymstoku spośród ok. 800 uprawnionych do szczepień nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia (czyli doktorantów i osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia) zgłosiło się blisko 500. Z kolei na Uniwersytecie Rzeszowskim skorzystało z tej możliwości 1,1 tys. osób z 1,3 tys. akademików. Podobnie na innych uczelniach większość wykładowców już przyjęła pierwszą dawkę szczepionki.