Kręte drogi pieniędzy na oświatę
Rodzice uczniów być może wiedzą, że dotacje na współfinansowanie oświaty niepublicznej są wypłacane przez samorządy, gminne i powiatowe. Ale raczej już nie zdają sobie sprawy z tego, że niepubliczne szkoły, a także te o statusie publicznym prowadzone nie przez samorządy, otrzymują te dotacje wprost z budżetów samorządów w wysokościach równych tzw. subwencji oświatowej wypłacanej tym samorządom z budżetu państwa. W uproszczeniu można powiedzieć, że państwo daje samorządom pieniądze na szkoły w formie subwencji, a samorządy te same pieniądze przekazują szkołom jako dotacje.