Nowelizacja zmienia też zakres materiału, który będzie wymagany podczas egzaminów zewnętrznych. W 2021 r. egzaminy ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone – wyjątkowo – na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
I tak z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego wykreślono z listy lektur obowiązkowych „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza, z matematyki ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych), z języka angielskiego obniżono oczekiwany średni poziom biegłości językowej (A2), a z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną.