Reklama
Nowelizacja zmienia też zakres materiału, który będzie wymagany podczas egzaminów zewnętrznych. W 2021 r. egzaminy ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone – wyjątkowo – na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
I tak z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego wykreślono z listy lektur obowiązkowych „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza, z matematyki ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych), z języka angielskiego obniżono oczekiwany średni poziom biegłości językowej (A2), a z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną.
W rozporządzeniu obniżono też wymagania dla maturzystów. Na przykład z matematyki na poziomie podstawowym ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów. Z języka obcego na poziomie podstawowym obniżono oczekiwany średni poziom biegłości językowej (A2+; B1 – w zakresie rozumienia tekstów).
Rozporządzenie przewiduje, że egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Do ustnej matury będą mogli przystąpić – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.
– Teraz pozostaje nam jedynie postulować i prosić, aby rząd jak najszybciej umożliwił powrót uczniom do szkół, zwłaszcza tym, którzy w tym roku szkolnym przygotowują się do egzaminów zewnętrznych. Wtedy z całą resztą związaną z organizacją matur już sobie poradzimy we własnym zakresie – mówi Anna Sala, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr I w Suchej Beskidzkiej.
Nowelizacja doprecyzowuje także przepisy dotyczące półkolonii i zaostrza zasady organizowania obozów sportowych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.