Będzie pomoc MEN w zakupie podręczników dla uczniów z niezamożnych rodzin. Resort ogłosił warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Wyprawka Szkolna.

Rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Joanna Dębek zaznaczyła jednak, że ta forma pomocy nie obejmie uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej. To dlatego, że pierwszaki w przyszłym roku dostaną darmowy podręcznik, a także dotację na zakup podręcznika do nauki języka obcego i innych materiałów szkolnych. Wyprawka Szkolna obejmie zatem uczniów klasy drugiej, trzeciej, czwartej i szóstej szkoły podstawowej oraz trzeciej klasy szkół ponadgimnazjalnych.

Z dofinansowania będą mogli też skorzystać rodzice uczniów niepełnosprawnych. Joanna Dębek powiedziała, że kwoty dofinansowania różnią się w zależności od klasy, typu szkoły czy stopnia upośledzenia ucznia. Kwoty te wahają się od 175 do 770 złotych.

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego, kwota uprawniająca do dofinansowania wynosi do 539 złotych na osobę w rodzinie.
Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w 2014 roku z programu będzie mogło skorzystać około 488 tysięcy uczniów, w tym około 121 tysięcy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.