Wszystkie kluby poparły nowelizację ustawy o systemie oświaty. Jest to druga z regulacji, niezbędna do realizacji rządowego planu wprowadzenia do szkół podstawowych i gimnazjalnych bezpłatnego podręcznika.

Za głosowało 409 posłów, 3 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Podczas głosowań Sejm odrzucił wszystkie poprawki opozycji . Posłowie nie zgodzili się, by darmowy podręcznik trafił również do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nie wyrazili też zgody, by podręczniki do nauki religii lub etyki były bezpłatne. Akceptacji nie uzyskała poprawka SLD, które proponowało, by samorząd dostawał dotację na podręcznik inny niż rządowy.

Nowelizacja zakłada, że we wrześniu tego roku darmowe podręczniki otrzymają uczniowie klas I szkół podstawowych, za rok - uczniowie klas II, za dwa lata - uczniowie klas III. Podręcznik ma być własnością szkoły. Ma służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom. Projekt zakazuje zamieszczania w nim ćwiczeń, zadań i poleceń wymagających wypełniania. Przewiduje, że nauczyciele klas I-III będą mogli korzystać z innego niż rządowy podręcznik, pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu.