Szkoły będą miały czas do 15 września 2014 r. na przekazanie gminom informacji o zapotrzebowaniu na książki do nauki języków obcych i ćwiczenia dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych.
Zasady składania wniosków określa projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Jest w trakcie konsultacji.
Wskazuje on wzory formularzy, dzięki którym szkoły będą mogły wnioskować o książki. Trzeba w nich wskazać prognozowaną liczbę uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Należy też określić, jakie środki będą potrzebne na zakup podręczników czy materiałów edukacyjnych do nauki języka obcego nowożytnego oraz ćwiczeń. Przy wyliczaniu dotacji szkoła musi pamiętać, że kwota na ucznia nie może być wyższa niż odpowiednio 24,75 zł i 49,50 zł.
– Placówki będą miały czas na złożenie wniosku od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która właśnie została skierowana do Senatu, do 15 września 2014 r. – wyjaśnia Justyna Sadlak z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Szkoły przekażą wnioski do właściwych jednostek samorządu terytorialnego. Te z kolei będą musiały do 20 września 2014 r. przesłać formularze w sprawie udzielenia dotacji do wojewodów.
– Samorządy mogą oczekiwać od szkół publicznych, aby te wcześniej skierowały do nich podania w tej sprawie, tak aby nie trzeba było wszystkiego zaliczać na ostatnią chwilę – uważa Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich.
Następnie wojewoda nie później niż do 30 września sporządzi i przekaże ministrowi finansów wniosek o uruchomienie środków z budżetu państwa na ten cel.
551,6 tys. uczniów rozpocznie naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w trakcie konsultacji