Pracownicy uczelni publicznych dostaną podwyżki. Rząd przeznaczył na ten cel 950 milionów złotych.

Minister nauki, profesor Lena Kolarska-Bobińska uważa, że ludzie polskiej nauki zasłużyli na te pieniądze. Szczególnie, gdy postawi się na jakość nauczania i badań naukowych, osoby w tym uczestniczące muszą być stosownie wynagradzane.

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, profesor Wiesław Banyś zwraca uwagę, że od 2006 roku w sektorze nauki nie było podwyżek wynagrodzeń. Do tego odebrano 50 procent kosztów uzyskania przychodu. Zatem te podwyżki nie wyglądają tak dobrze jak mogłoby się wydawać.

Podwyżki w szkolnictwie wyższym zostały podzielone na trzy etapy. W zeszłym roku na ten cel przeznaczono 907 milionów złotych. Trzecia transza ma trafić do pracowników uczelni publicznych w 2015 roku. Z wyliczeń rządu wynika, że w ciągu trzech lat pensje wzrosną o 30 procent.