Od 1 września 2015 r. zawodówki, technika i szkoły policealne będą mogły kształcić techników urządzeń dźwigowych, chłodnictwa i klimatyzacji. Opracowanie programów nauczania dla tych profesji będzie kosztowało 50 tys. zł. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zostało przesłane do konsultacji społecznych.
Zgodnie z propozycją Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2015/2016 prowadzona będzie ostatnia rekrutacja do szkół policealnych kształcących opiekunów dziecięcych, asystentów stomatologicznych i techników farmaceutycznych. Nauczanie w tych zawodach będzie prowadzone do końca obecnie trwającego cyklu.
– Rozmawiałam z zaniepokojonymi przedstawicielami szkół policealnych, którzy nie widzą uzasadnienia do wygaszania w ich placówkach programów nauczania w tych profesjach. Ich zdaniem brakuje także wskazań, aby kształcenie to w całości przejęły szkoły wyższe – wskazuje Witold Woźniak, wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Od 1 września 2015 r. zostanie natomiast przywrócone kształcenie w zawodzie technik optyk w dwuletniej szkole policealnej. W tym rodzaju placówek znikną natomiast klasy o specjalności technik pojazdów samochodowych. Tego typu zawód będzie można zdobyć tylko w technikum oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Z kolei kształcenie techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej od 1 września 2015 r. będzie mogło być prowadzone także w szkołach rolniczych.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w trakcie konsultacji