Od 2015 roku uczniowie klas szóstych zaczną zdawać sprawdzian szóstoklasisty w nowej formule. Po raz pierwszy na egzaminie pojawi się test z języka obcego.

Sprawdzian szóstoklasisty będzie tak jak do tej pory oceniał wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego i matematyki (zadania mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody). Od 2015 roku uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zaczną pisać również dodatkowy egzamin z nowożytnego języka obcego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń wybierze tylko ten język, który jest dla niego obowiązkowy w szkole.

Obie części sprawdzianu będą przeprowadzone jednego dnia. Część pierwsza, obejmująca zadania z języka polskiego i matematyki, potrwa 80 minut. Po przerwie uczniowie przystąpią do drugiej części sprawdzającej wiedzę z języka obcego. Na rozwiązanie tej puli zadań poświęcą maksymalnie 45 minut.

Zadania z języka polskiego i matematyki będą miały formę zamkniętą i otwartą. Wśród tych drugich pojawi się jedna dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka obcego będą miały formę zamkniętą.

Uczeń w dniu zakończenia roku szkolnego otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu, na którym znajdą się cztery wyniki wyrażone w procentach (odsetek punktów zaokrąglony do liczby całkowitej):

- wynik ogólny z części pierwszej
- szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki
- wynik ogólny z części drugiej

pdf icon Sprawdzian szóstoklasisty - przykładowe zadania
pobierz plik

Sprawdzian szóstoklasisty zostanie przeprowadzony w kwietniu. Jeśli uczeń z przyczyn losowych nie przystąpi do niego w tym terminie, będzie miał drugą szansę w innym dniu (najbardziej prawdopodobnym terminem jest czerwiec). Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu zostanie ogłoszony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do 20 sierpnia poprzedniego roku. Egzamin jest obowiązkowy i ma formę pisemną. Sprawdzianu nie można nie zdać, ale przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.