Jeszcze tylko do jutra gminy, które chcą zainwestować w nowe miejsca opieki dla dzieci, mogą składać oferty w tegorocznej edycji konkursu „Maluch”.
Termin 2 kwietnia został wyznaczony dla jego modułu pierwszego, który przewiduje możliwość uzyskania dotacji na zakładanie nowych żłobków, klubów dziecięcych oraz zatrudnianie dziennych opiekunów lub zwiększanie liczby miejsc w tych istniejących (wraz ze środkami na zapewnienie ich funkcjonowania). Oferty należy składać w urzędzie wojewódzkim. Przygotowują je m.in. Rzeszów i Warszawa.
– Będziemy się starać o środki na rozbudowę jednego ze żłobków, dzięki czemu od września będzie miał dodatkowe 15 miejsc. Ponadto budowana jest nowa placówka, w której znajdzie opiekę 100 dzieci i na ten cel również chcemy uzyskać dofinansowanie – mówi Elżbieta Dyś, dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie.
Dodaje, że żłobek ma być otworzony w grudniu, a koszt tej inwestycji to 3,5 mln zł.
Data udostępnienia żłobka dla dzieci jest o tyle ważna, że uzależnione jest od tego uzyskanie dotacji. Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dofinansowaniem mogą być objęte tylko te miejsca, które zostaną utworzone w tym roku. Jeżeli więc placówka ma zostać uruchomiona np. w lutym 2015 r., a podopieczni będą do niej przyjmowani od marca i dopiero wtedy zostanie wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, to nie uzyska środków z „Malucha”.
W tym roku część gmin zdecydowała się na składanie swoich ofert tylko w module drugim konkursu, w którym przewidziane były pieniądze na zapewnienie bieżącego funkcjonowania miejsc opieki utworzonych w poprzednich latach przy udziale budżetowego wsparcia. Termin na składanie tych ofert minął 19 marca.
– W latach 2011–2013 dzięki „Maluchowi” powstało 277 miejsc w żłobkach. Wystąpiliśmy więc o dotacje na pokrycie kosztów ich utrzymania na łączną kwotę 2,3 mln zł – informuje Zdzisław Kostkowski, dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Bydgoszczy.