Szkoła nie może odmówić wypłaty odprawy nauczycielowi, który przeszedł na emeryturę, nawet jeśli między zakończeniem zatrudnienia a otrzymaniem świadczenia wystąpiła przerwa.
Stosunek pracy naszej czytelniczki, która była nauczycielem mianowanym, wygasł na skutek upływu okresu pozostawania w stanie nieczynnym. W tym jednak czasie osoba zainteresowana nie miała ukończonego 55. roku życia. A ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800 z późn. zm.) w sposób jednoznaczny stwierdza, że prawo do niego mają osoby równocześnie spełniające trzy warunki:
● osiągną 55 lat,