Wykładowcy nie zamierzają rezygnować z dorabiania w innych szkołach. Związki chcą, aby tegoroczne podwyżki trafiły tylko do jednoetatowców.
Nauczyciel akademicki, który chce pracować w konkurencyjnej szkole wyższej, będzie mógł się na to decydować, nawet jeśli zgody na drugi etat nie wyrazi rektor macierzystej uczelni. W takim przypadku może podjąć zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej lub własnej działalności gospodarczej.

Wygasający przywilej