Studia, szkolenie, a może wolontariat za granicą? Od dziś z tych możliwości mogą korzystać już nie tylko studenci, ale także nauczyciele, młodzi przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i sportowe. Dziś wchodzą w życie przepisy dotyczące nowego, unijnego programu Erasmus +. W latach 2014-2020 będzie on dysponował budżetem w wysokości 14,8 miliarda euro.

Dotychczas unijnych inicjatyw poświęconych edukacji i szkoleniom było siedem. Wśród nich „Erasmus”, „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. By ograniczyć biurokracje i ułatwić dostęp do unijnych grantów, zastąpiono je jednym dużym programem Erasmus+. Otwarty jest dla on zarówno dla młodych jak i starszych kandydatów, którzy marzą o studiach, stażu lub wolontariacie za granicą.

Zdaniem unijnej komisarz ds. edukacji, kultury i młodzieży Androulli Vassiliou, Erasmus+ pomoże im lepiej odnaleźć się w dzisiejszym, zglobalizowanym świecie. „Nie chodzi tu tylko o naukę ,ale także o umiejętności, których tradycyjna edukacja nie jest w stanie zapewnić , o doświadczenia kulturowe, jakie zdobywa się podczas takiego wyjazdu” - powiedziała Vassiliou.

Nowy unijny program rozszerzony został między innymi dla młodych przedsiębiorców, którzy chcą w innym kraju członkowskim uczyć się jak prowadzić własny biznes. Stworzono także oddzielny fundusz dla sportu.

W ciągu ostatnich 12 lat ze stypendiów Erasmusa skorzystało ponad 3 miliony studentów z państw Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. Wśród nich było ponad 130 tysięcy Polaków.