Gimnazjalista, który ściąga na teście, musi ponownie do niego przystąpić w drugim terminie, aby ubiegać się o przyjęcie do liceum lub technikum.
W roku szkolnym 2013/2014 uczeń, który nie podejdzie do egzaminu gimnazjalnego albo odpowiedniej jego części w okresie poprawkowym, będzie musiał powtarzać ostatnią klasę oraz ponownie go zdawać.
Tak wynika z par. 6 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 25 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 520). Wejdzie w życie 1 września 2013 r.
Już obecnie warunkiem ukończenia gimnazjum jest przystąpienie do egzaminu.
– Dyrektorzy szkół, rodzice i uczniowie mają jednak wątpliwości, czy wystarczy, aby uczeń podszedł do jednej z jego części, czy do całości. W celu wyjaśniania tego tematu kierują do nas pisma z zapytaniami. Te regulacje precyzują, jak postępować w roku szkolnym 2013/2014 – tłumaczy Danuta Zakrzewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Łodzi.
Przepisy zobowiązują ucznia do ponownego zdawania, jeśli komisja unieważni jego pracę. Taką decyzję może podjąć dyrektor OKE w porozumieniu z szefem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jeśli gimnazjalista zostanie przyłapany na ściąganiu. Wystarczy, że uczeń wykonuje zadania niesamodzielnie, wniósł lub korzystał w sali egzaminacyjnej z telefonu, zakłócał prawidłowy przebieg sprawdzianu lub utrudniał pisanie go innym uczniom.
W takich przypadkach gimnazjalista musi kolejny raz podejść do testu w terminie dodatkowym, inaczej będzie zobowiązany powtórzyć ostatnią klasę, aby ukończyć szkołę. Jeśli ponownie komisja nakryje ucznia na ściąganiu, to w zaświadczeniu o wynikach uzyskanych z danego zakresu wpisane będzie miał 0 proc.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 września 2013 r.