O sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów powinna decydować ustawa, a nie minister w rozporządzeniu. Resort edukacji ma 18 miesięcy na poprawienie przepisów.
Wczoraj Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 konstytucji. Na podstawie tego przepisu wydane były rozporządzenia dotyczące m.in. sposobu klasyfikowania i ocenia uczniów.
Do takiego rozstrzygnięcia doprowadziła skarga rzecznika praw obywatelskich (RPO).