Ferie zimowe w 2014 roku odbędą się w czterech terminach: 20 stycznia - 2 lutego, 27 stycznia - 9 lutego, 3 - 16 lutego i 17 lutego - 2 marca. Sprawdź terminy w poszczególnych województwach.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2013/2014.

20 stycznia - 2 lutego 2014 r.

lubelskie
łódzkie
podkarpackie
pomorskie
śląskie27 stycznia - 9 lutego 2014 r.

podlaskie
warmińsko-mazurskie

3 - 16 lutego 2014 r.

kujawsko-pomorskie
lubuskie
małopolskie
świętokrzyskie
wielkopolskie17 lutego - 2 marca 2014 r.

dolnośląskie
mazowieckie
opolskie
zachodniopomorskie