Zasady przyjmowania do przedszkoli i szkół mają być bardziej klarowne. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie. To odpowiedź na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że dotychczasowe przepisy są zbyt lakoniczne i zostawiają ministrowi zbyt wiele swobody w określaniu warunków przyjęć do placówek.

Minister Krystyna Szumilas powiedziała, że przede wszystkim zostaje określony sposób przyjęć do przedszkoli. W pierwszym etapie bierze się pod uwagę kandydatów zamieszkujących daną gminę. Jeśli chętnych będzie więcej niż miejsc, to w drugim etapie uprzywilejowane będą osoby, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, finansową lub zdrowotną.

W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów, tak jak dotychczas, będzie decydować kryterium zamieszkania. Jeśli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu rekrutacji, będzie mogła przyjąć dzieci spoza obwodu.

W szkołach ponadgimnazjalnych głównym kryterium przyjęcia będzie ukończenie gimnazjum, a w przypadku szkół zawodowych posiadanie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Podczas rekrutacji brane pod uwagę będą wyniki uzyskane z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch wybranych przedmiotów. Jednocześnie ma być przygotowany ogólnokrajowy system przeliczania na punkty niektórych kryteriów.

Minister Szumilas chce też doprecyzować zasady funkcjonowania świetlicy w szkole. Teraz rodzic będzie zgłaszać do nauczyciela chęć korzystania przez dziecko z opieki świetlicowej. Dyrektor szkoły będzie musiał zapewnić dziecku pobyt w świetlicy ze względu na czas pracy rodziców.

Krystyna Szumilas chce też dać dyrektorom szkół podstawowych możliwość zatrudnianie ludzi wspierających pracę nauczycieli. Ma to być jeden ze sposobów na walkę z bezrobociem wśród nauczycieli. Kryterium przyjęcia ma być przygotowanie, uznane przez dyrektora za odpowiednie do wykonywania tych czynności.

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce też zabronić wydawcom podręczników czy firmom zajmującym się obrotem tymi książkami wręczania prezentów szkołom lub nauczycielom w zamian za wybór określonej pozycji. MEN chce, aby podstawowym kryterium wyboru materiałów szkolnych miała ich jakość.

Projekt trafił właśnie do konsultacji społecznych. Przewiduje się, że ustawa mogłaby wejść w życie na początku 2014 roku szkolnego.