Wsparcie dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. poz. 818). Obowiązuje ono od 18 lipca tego roku. Zgodnie z zawartymi w nim zasadami dopłata uzależniona jest od tego, w której klasie dziecko rozpocznie naukę w szkole oraz od wysokości dochodów rodziców.

Od werześnia pomoc otrzymają opiekunowie, których dzieci będą uczyć się w klasach I–III oraz V szkoły podstawowej, II klasie zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz niektórych szkół artystycznych. Natomiast gdy uczeń ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i jedną z dysfunkcji zdrowotnych wskazanych w rozporządzeniu, to dopłata do zakupu podręczników oraz materiałów dydaktycznych, np. książek pomocniczych i materiałów rewalidacyjnych, będzie przyznana niezależnie od etapu edukacji.

Ponadto pomoc dla uczniów niepełnosprawnych nie jest uzależniona od kryterium dochodowego. To obowiązuje w przypadku pozostałych dzieci, przy czym rząd, tak jak w ubiegłym roku postanowił wprowadzić dwa progi. Dla rodziców, których dzieci rozpoczną naukę w I klasie szkoły podstawowej, jest to kwota 539 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, a dla pozostałych – 456 zł.

Maksymalna wysokość dopłaty, którą w tym roku mogą otrzymać rodzice, wynosi 770 zł. Taka kwota przysługuje jednak tylko uczniom z określonymi niepełnosprawnościami. Jeżeli dziecko zacznie naukę w klasach I–III oraz V szkoły podstawowej, dofinansowanie wyniesie odpowiednio 225 zł i 325 zł. Terminy składania wniosków o pomoc każda gmina określa indywidualnie.

– W ubiegłym roku rodzice mieli czas do 3 września i w tym roku będzie to podobny termin – mówi Zofia Czempiel, zastępca naczelnika wydziału oświaty Urzędu Miasta w Rybniku.

Dodaje, że dyrektorzy szkół w większości wiedzą, które rodziny będą kwalifikować się do wyprawki, bo ze względu na kryterium dochodowe jest to od lat ta sama grupa opiekunów. Będą zawiadamiać ich o możliwości składania wniosków.