Wsparcie mogą otrzymać uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej oraz roczników, w których wchodzą zmiany programowe. W tym roku jest to klasa piąta podstawówki oraz klasa druga szkół ponadgimnazjalnych. 

"O przyznaniu dofinansowania decyduje kryterium dochodowe" - mówi Informacyjnej Agencji Radiowej wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Siedlcach Oleg Pawluczuk. 

Wśród uczniów klas pierwszych szkół podstawowych dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 539 złotych netto. W przypadku pozostałych uczniów dochód nie może być wyższy niż 456 złotych netto. 

Pomocą objętych może zostać także do 5 procent uczniów na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W tym roku rząd zaplanował na realizację programu "Wyprawka szkolna" 180 milionów złotych.