Samorządy zalecają szkołom, aby nie zatrudniały nowych nauczycieli w miejsce w tych, którzy odchodzą na emerytury. Łączenie klas w większe oddziały oraz przyznawanie nauczycielom godzin ponadwymiarowych zmniejsza koszt funkcjonowania placówek. Do końca maja szkoły mają czas na redukcję etatów, które nie będą potrzebne ze względu na coraz mniejszą liczbę uczniów.
Do końca kwietnia szefowie placówek oświatowych muszą przesłać do akceptacji samorządom arkusze organizacyjne dotyczące nowego roku szkolnego. Dokument ten przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę najczęściej w formie papierowej i elektronicznej.
Gmina, jeśli uzna, że poczyniono niewystarczające oszczędności, może go odrzucić. Ostatecznie powinien być on zatwierdzony do końca maja. W procesie tym nie uczestniczy już przedstawiciel kuratorium.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak zaplanować etaty

Szczegółowych danych

Zmniejszania oddziałów

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznej wersji eDGP: Jak zaplanować nowy rok szkolny.