Do końca kwietnia szefowie placówek oświatowych muszą przesłać do akceptacji samorządom arkusze organizacyjne dotyczące nowego roku szkolnego. Dokument ten przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę najczęściej w formie papierowej i elektronicznej.

Gmina, jeśli uzna, że poczyniono niewystarczające oszczędności, może go odrzucić. Ostatecznie powinien być on zatwierdzony do końca maja. W procesie tym nie uczestniczy już przedstawiciel kuratorium.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak zaplanować etaty

Szczegółowych danych

Zmniejszania oddziałów

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznej wersji eDGP: Jak zaplanować nowy rok szkolny.