Studenci chcą, aby kolejne studia za darmo mogli podejmować osoby bez stypendium rektora. Resort nauki rozważy tę propozycję.
Wczoraj obyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP). Było ono odpowiedzią na sprzeciw organizacji wobec działań resortu nauki.
– Zaproponowaliśmy przedstawienie konkretnych propozycji legislacyjnych ze szczegółowym wskazaniem przepisów, które wymagają zmian. Ministerstwo zadeklarowało, że odpowie na nasze sugestie i pomoże rozwiązać problemy środowiska – mówi Piotr Pokorny z PSRP.