Zgodnie bowiem z art. 12 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45 poz. 235 z późn. zm.) żłobek zapewnia opiekę względem jednego dziecka do maksymalnie 10 godzin dziennie, ale w uzasadnionych przypadkach i na wniosek rodzica jej wymiar może zostać przedłużony.
Najważniejsze bariery w tworzeniu zakładowych żłobków i przedszkoli (proc.) / DGP
Jak wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, prawie połowa, bo 47 proc., placówek znajdujących się w gminnych rejestrach zapewnia im taką możliwość i jest otwarta przez większą liczbę godzin lub pracuje w systemie zmianowym. Nie oznacza to jednak, że opiekunowie decydują się na pozostawienie dziecka ponad 10 godzin dziennie w placówce.
– Do tej pory żaden z rodziców nie zgłaszał do nas zapotrzebowania na zapewnienie dzieciom dłuższej opieki – informuje Janina Bień, dyrektor Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu.
Reforma przedszkoli / DGP
Zdzisław Kostkowski, dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy, dodaje, że wprawdzie zdarzają się przypadki, gdy maluch przebywa przez więcej niż 10 godzin, ale są one sporadyczne i wynikają z tego, że rodzic z jakichś powodów spóźnił się po dziecko.
– 10-godzinny pobyt dziecka w placówce jest wystarczający, aby uwzględnić czas związany z pracą rodzica oraz dojazdem do niej oraz odebraniem malucha – uważa Barbara Korpusik, dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie.
Bożena Przybyszewska, dyrektor Zespołu Żłobków Miasta Stołecznego w Warszawie, dodaje, że takie zachowanie rodziców jest korzystne dla dzieci, ponieważ na tym etapie ich rozwoju czas rozłąki z opiekunami nie powinien przekraczać 9 godzin.
Ponadto część rodziców nie korzysta z takiej możliwości, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy za 11. i kolejną godzinę opieki gmina pobiera od nich dodatkową opłatę, która też jest określana w uchwale radnych.
Co więcej, jest ona dość wysoka w porównaniu z kosztami ponoszonymi przez rodzica, którego dziecko przebywa w żłobku mniej niż 10 godzin. Na przykład w Bydgoszczy i Poznaniu wynosi ona 30 zł, w Lublinie 35 zł, a w Gdańsku 50 zł za każdą dodatkową godzinę opieki.