Opiekun malucha przed umieszczeniem go w placówce może sprawdzić w gminie, czy spełnia ona standardy. Ze sprawozdania przygotowanego przez samorząd dowie się na przykład, jakie ma ona wyniki w nauczaniu.

Czy w gminie można sprawdzić szkołę

Na terenie miejsca zamieszkania opiekunów dzieci są aż cztery szkoły podstawowe. Rodzice chcą dobrze sprawdzić wszystkie placówki, zanim wybiorą najlepszą. Po kompleksową informację udali się do gminy. Czy wójt musi udostępniać dane o placówkach oświatowych?

Czy dyrektor szkoły decyduje o pomocy dla ucznia

Rodzic chce zapisać dziecko do szkoły, ale nie jest pewien, czy dyrektor zechce mu zorganizować pomoc. Jego podopieczny ma problemy z mówieniem i wymaga wsparcia logopedy. Czy szkoła może odmówić przydzielenia dziecku specjalisty?

Czy dzieci mają prawo do szafek w szkołach

Rodzic chce zapisać dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Nie chciałby, aby jego podopieczny nosił codziennie ciężki tornister z książkami. Czy szkoła ma obowiązek przechowywania książek?
Czy odległość z domu do szkoły ma znaczenie
Najbliższa szkoła, do której ma uczęszczać pierwszoklasista, oddalona jest od miejsca zamieszkania o 6 km. W okolicy nie ma bliższej placówki. Czy opiekun dziecka może żądać od organu prowadzącego dowozu do szkoły?

Czy można we wrześniu zapisać dziecko do szkoły

Opiekun sześciolatka pod koniec wakacji dowiedział się, że w szkole przeprowadzony został gruntowny remont. Powstał plac zabaw, a sale lekcyjne są wyposażone w nowy sprzęt. Zdecydował więc, że zapisze dziecko do szkoły. Czy może zmienić zdanie po wakacjach?

Czy dyrektor może domagać się dokumentów

Kierownik podstawówki, zanim zdecydował się na przyjęcie dziecka do szkoły, zażądał od rodzica przedstawienia informacji z przedszkola o gotowości do podjęcia nauki w szkole. Na jej podstawie chciał stwierdzić, z czym dziecko miało problemy w przedszkolu. Czy rodzic musi przekazać dyrektorowi cenzurkę?

Czy szkoła ma obowiązek zapewnić ciepłą wodę

Rodzic, wizytując szkoły zauważył, że w jednej z nich nie ma ciepłej wody. Czy dyrektor takiej placówki powinien zadbać o to, aby dzieci miały do niej dostęp. Czy można się domagać, aby takie uchybienie zostało usunięte?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Na co powinni zwrócić uwagę rodzice, zapisując dziecko do szkoły
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.