W poniedziałek ruszają szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym – informuje MEN. Warsztaty przeznaczone są dla konsultantów i doradców metodycznych, którzy później będą szkolić nauczycieli.

Tematyka szkoleń ma objąć zagadnienia: wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty/maturalnego w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu; analiza porównawcza; wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Jak informuje resort edukacji, szkolenia prowadzone będą przez pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnej, pracowników akademickich i nauczycieli praktyków. Będą bezpłatne.

Odbywać się będą w formule blended-learning: część warsztatowa w czasie rzeczywistym na platformie Google Meet oraz część samokształceniowa moderowana przez eksperta prowadzącego część warsztatową.

Szczegółowy harmonogram szkoleń, które rozpoczną się 14 grudnia, zamieszczono na stronie internetowej MEN. Dostępny jest też tam formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej. Szkolenia są bezpłatne.

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny mają być przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Zmiany spowodowane są sytuacją epidemiczną związaną z epidemią koronawirusa i przejściem na edukację zdaną. Resort tłumaczy je tym, że nauka zdalna jest mniej efektywna niż tradycyjne nauczanie stacjonarne.

Od 20 do 27 listopada br. trwały prekonsultacje projektu wymagań, podczas których każdy zainteresowany mógł przekazać swoje opinie do Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat treści proponowanych wymagań. Wpłynęło ponad 2,5 tys. uwag, które zostały przekazane do analizy ekspertom z poszczególnych przedmiotów.

W czwartek w Sejmie wiceminister edukacji Maciej Kopeć poinformował, że prace nad rozporządzeniem w sprawie wymagań egzaminacyjnych są już na ukończeniu.