statystyki

Dlaczego radni nie mogą zmniejszyć pensum nauczyciela będącego przewodniczącym rady?

autor: Leszek Jaworski26.08.2020, 08:50; Aktualizacja: 26.08.2020, 09:10
Jeżeli przewodniczący nie pełni w szkole stanowiska kierowniczego albo nie jest osobą niepełnosprawną, to rada gminy nie może obniżyć mu pensum w drodze uchwały

Jeżeli przewodniczący nie pełni w szkole stanowiska kierowniczego albo nie jest osobą niepełnosprawną, to rada gminy nie może obniżyć mu pensum w drodze uchwałyźródło: ShutterStock

  • Czy można zobowiązać przewodniczącego rady do zapewniania radnym warunków umożliwiających wykonywanie im mandatu?
  • Kto jest władny nakazać pracownikowi urzędu gminy udział w sesjach?
  • W jaki sposób zagwarantować środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Czy w statucie da się określić zasady prowadzenia profilu rady na portalu społecznościowym?
  • Dlaczego radni nie mogą zmniejszyć pensum nauczyciela będącego przewodniczącym rady?

Do statutu gminy zamierzamy wprowadzić zapis, że przewodniczący rady, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący, czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu. Czy takie postanowienie będzie poprawne?

Nie, gdyż będzie naruszało art. 19 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.). W myśl tego przepisu zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Do tak ustalonej przez ustawodawcę roli przewodniczącego rady nie należy zatem czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu (tak podał wojewoda wielkopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 15 czerwca 2020 r., nr KN-I.4131.1.361.2020.22). Natomiast WSA w Poznaniu w wyroku z 7 listopada 2019 r. (sygn. akt IV SA/Po 674/19) stwierdził, że czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu wykracza poza ramy zadań przewodniczącego rady określonych w art. 19 ust. 2 u.s.g. Ponadto należy zauważyć, że w świetle art. 24 u.s.g. mandat radnego nie ogranicza się tylko do udziału w pracach rady gminy ani nie mieści się w zakresie zadań lub kompetencji wyznaczonych przewodniczącemu przez inne przepisy ustawowe. Rozważania te należy odnieść także do wiceprzewodniczącego rady, którego zadania mogą być jedynie pochodną zadań przewodniczącego. W myśl bowiem art. 19 ust. 2 u.s.g. przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego zadania tego pierwszego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. 

Podstawa prawna:

art. 19 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713)


Pozostało 83% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane