Samorządy wskutek długo trwających procedur rejestracji prywatnych przedszkoli i szkół utrudniają nowym właścicielom ubieganie się o dotacje.
O ile wsparcie prywatnych szkół, a przede wszystkim przedszkoli, jest w dużych miastach pożądane, to w przypadku małych miejscowości taka konkurencja jest często przez lokalnych włodarzy skutecznie zwalczana.

Kłopotliwe przedszkola