Nauczyciele mogą liczyć w tym roku na wyższe bonusy z okazji ich święta. Pieniądze płyną szerokim strumieniem od samorządowych włodarzy i dyrektorów. Jednorazowa gratyfikacja może wynieść nawet 8 tys. zł
Jeszcze w tym tygodniu na konta nauczycieli trafią nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Są one wypłacane na różnych szczeblach – począwszy od dyrektorów szkół, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a kończąc na kuratoriach i resorcie edukacji. Samorządy, które popierały strajk nauczycieli, w tym roku postanowiły zwiększyć pulę środków na tego typu gratyfikacje.
Na wysokość nagród mają też wpływ podwyżki i suma pieniędzy przeznaczanych na wynagrodzenia (od tej kwoty rezerwowane są finanse na premie). Oficjalnie są one przyznawane za ciężką pracę i wyniki w nauce uczniów. Wszyscy potwierdzają jednak, że udział w strajku nie jest przeszkodą w otrzymaniu gratyfikacji.