Nauczyciele są oburzeni, że o wszystkich ich przewinieniach dowie się rzecznik dyscyplinarny.
Dyrektorzy szkół i przedszkoli nie będą już zamiatać pod dywan nieporozumień i konfliktów oraz przemocy w podległych im placówkach. Jakiekolwiek incydenty, które naruszają prawa i dobro ucznia, od września muszą być zgłaszane do rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli. Związkowcy obawiają się, że nowe regulacje w tym zakresie będą przez szefów placówek nadużywane.

Dyscyplinujące podwyżki