Europejski Bank Inwestycyjny i Ministerstwo Finansów podpisały umowę o kredyt w wysokości 170 mln euro na wsparcie Polskiej Akademii Nauk w latach 2019-2020. Środki zostaną przeznaczone na podstawową działalność naukową PAN – poinformował EBI przesłanym w środę komunikacie.

„EBI pozostaje naszym głównym partnerem wśród międzynarodowych instytucji finansowych, dlatego cieszę się, że mogę podpisać nową umowę, która zapewni finansowanie dla projektów w tak ważnej dziedzinie jak nauka i badania” – ocenił minister finansów Marian Banaś, cytowany w komunikacie.

Szef resortu finansów przypomniał, że EBI zapewnia nie tylko długoterminowe finansowanie na korzystnych warunkach, ale także wnosi wiedzę ekspercką, która jest pomocna w przygotowywaniu takich projektów.

Środki z EBI pomogą w finansowaniu podstawowej działalności naukowej instytutów i jednostek badawczych PAN. Kredyt będzie uzupełnieniem finansowania przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Wspieranie badań i rozwoju jest niezbędne do tego, aby pomagać Polsce w przejściu na gospodarkę opartą na wiedzy. W związku z tym w działalności kredytowej EBI w polskim sektorze publicznym, która tradycyjnie skupiała się na dużej infrastrukturze transportowej i rozwoju obszarów miejskich, kładziemy również nacisk na innowacje, kwalifikacje i naukę” – dodał wiceprezes EBI Vazil Hudák, odpowiedzialny za działalność w Polsce.

Podkreślił, że wsparcie PAN to wynik doskonałej współpracy między EBI a polskim resortem nauki, o której świadczy 19 projektów sfinansowanych przez bank od 2004 r.

To trzeci kredyt EBI przyznany PAN w ciągu ostatnich 6 lat. Jak podano w komunikacie, oba poprzednie projekty zostały już w pełni sfinansowane, a ich realizacja zakończyła się sukcesem. Wskazano, że to wsparcie finansowe przełożyło się na wzrost w przychodach od stron trzecich, liczbie przyznanych patentów i przyznanych stopni doktora oraz ilości cytowań artykułów w czasopismach naukowych.

EBI jest instytucją Unii Europejskiej, która udziela kredytów długoterminowych. Jej udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, co przyczynia się do realizacji celów polityki unijnej.