Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Uczelnia dostępna”. To jedno z działań podejmowanych w ramach rządowego programu „Dostępność plus”, który ma poprawić sytuację osób niepełnosprawnych.
Liczba osób niepełnosprawnych studiujących na poszczególnych uczelniach / DGP
Z ostatniego, zeszłorocznego raportu NIK wynika, że na wielu uczelniach wciąż występują bariery, które uniemożliwiają takim studentom funkcjonowanie na równi z osobami sprawnymi. Problemem są niedostosowane budynki, nieprzyjazne dla niepełnosprawnych rozwiązania techniczne oraz utrudnienia w dostępie do pełnej oferty dydaktycznej.
Budżet „Uczelni dostępnej” wynosi 200 mln zł, a o dofinansowanie w wysokości do 15 mln zł będą mogły się ubiegać uczelnie publiczne i niepubliczne, niezależnie od liczby studentów.
Z sondy przeprowadzonej przez DGP wynika, że uczelnie są zainteresowane tego rodzaju wsparciem.
– Planujemy aplikować w konkursie „Uczelnia dostępna”. Obecnie trwają prace nad uszczegółowieniem zakresu działań, które moglibyśmy podjąć w projekcie – mówi Małgorzata Rybczyńska, rzecznik prasowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Chęć udziału w konkursie zgłaszają także Uniwersytet w Białymstoku, Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Łódzki.
– Nigdy za wiele środków na ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami – mówi Piotr Karwowski, rzecznik prasowy SGH.
– „Uczelnia dostępna” zakłada wspieranie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności. Robimy to od dawna, ale środki z projektu pozwolą na znaczne poszerzenie ich zakresu – mówi z kolei dr Anna Gutowska z Uniwersytetu Łódzkiego.
Na tych uczelniach trwają konsultacje i prace koncepcyjne, ale są już i takie, które wiedzą, co chcą zrobić za otrzymane pieniądze.
Politechnika Białostocka planuje m.in. szkolenia specjalistyczne dotyczące prowadzenia zajęć WF czy lektoratów dostosowanych do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz zwiększenie dostępności do technologii wspierających.
Uniwersytet Warszawski zamierza z kolei przeznaczyć je na poprawę dostępności cyfrowej. Chodzi m.in. o wdrożenie pełnej dostępności materiałów zamieszczanych na uniwersyteckich stronach internetowych i poszerzenie oferty aplikacji mobilnej. Zamierza rozwijać także systemy mikronawigacji. Planuje też wprowadzenie nowych rozwiązań dla kolejnych grup studentów z niepełnosprawnościami, np. ze spektrum autyzmu.