Jeszcze w kwietniu do konsultacji trafić ma projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Minister zdrowia zapowiada jednak, że nie będzie w nim wszystkich zmian zaproponowanych przez zespół, który go przygotował. Jedną z nich miało być zredukowanie lekarskich specjalizacji.
Propozycja realizuje część ustaleń zeszłorocznego porozumienia, które zakończyło protest rezydentów. I to przedstawiciele tego środowiska stanęli na czele powołanego przez ministra zespołu. Przekazując mu efekt swoich prac, podkreślali, że powinien być przyjęty w całości.
Zespół zaproponował m.in. zmniejszenie liczby specjalizacji. Resort również deklarował, że planuje takie zmiany. Teraz minister Łukasz Szumowski zapowiada, że najpierw należy uregulować, jak mają wyglądać specjalizacje, a dopiero potem rozważyć, ile ich będzie.
Projekt wprowadzić ma też m.in. ogólnopolski system kwalifikacji na szkolenie specjalizacyjne, możliwość zapisu na egzaminy jeszcze podczas nauki, zwiększenie roli kierownika specjalizacji. – Wpisaliśmy też bardzo jasną interpretację przepisów, która zabrania odbierać z etatu godziny po zejściu z dyżuru. Tak się działo w niektórych szpitalach – mówi minister Szumowski.
Chodzi o to, żeby pełnienie dyżuru i skorzystanie z prawa do odpoczynku nie oznaczały wydłużenia okresu szkolenia specjalizacyjnego ani pogorszenia warunków pracy i płacy – w razie niewykonania z tych przyczyn normy czasu pracy. Resort zdrowia jeszcze pod koniec zeszłego roku przedstawił w tej sprawie korzystne dla lekarzy stanowisko. Zgodnie z ich postulatem zostanie to teraz uregulowane na gruncie ustawowym.
Kolejną ważną sprawą jest określenie kwestii związanych z urlopami rodzicielskimi – czy ten okres może wpłynąć na wydłużenie specjalizacji. Resort chce, żeby był brany pod uwagę – tak, jak zaproponował w projekcie zespół. To oznacza, że po powrocie do pracy lekarki nie musiałyby odrabiać wszystkich dyżurów. Pozostaje jednak pytanie co z ojcami, którzy wezmą urlop na dziecko w trakcie specjalizacji. Ministerstwo zapowiada, że przyjrzy się tej sprawie.
Etap legislacyjny
Projekt przed skierowaniem do konsultacji