Minimalna wysokość bonusów ustalanych przez samorządy i nowy sposób powiązania pensji nauczycieli ze średnią płacą w kraju. Tak MEN chce zapobiec strajkom.
Dziś podczas spotkania Rady Dialogu Społecznego strona rządowa ma przedstawić oświatowym związkom swoje pomysły na nauczycielskie dodatki i sposób naliczania ich pensji. – Mamy nowe propozycje. Dziś usłyszą je związki. To będzie kilka konkretnych rozwiązań. Dobrych rozwiązań – mówi nam osoba z otoczenia Anny Zalewskiej, szefowej resortu edukacji narodowej.