Jeżeli rozmowa z nauczycielami do niczego nie doprowadzi, dopilnujemy żeby zaplanowane na czas strajku egzaminy się odbyły. Rząd przygotowuje "plan B" - powiedział w środę w TVN24 wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Gowin został zapytany o zaplanowany na 8 kwietnia strajk nauczycieli, który może zbiec się z kwietniowymi egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty, a 6 maja mają rozpocząć się matury.

Zaznaczył, że rząd wciąż rozmawia z nauczycielami. "Natomiast jeżeli ta rozmowa do niczego nie doprowadzi, doprowadzimy do tego, żeby te egzaminy się odbyły. O tym mogę wszystkich rodziców i uczniów zapewnić" - zastrzegł wicepremier.

Zapowiedział, że rząd przygotowuje "plan B". "Od ujawnienia (szczegółów tego planu - PAP) nie jestem ja. W odpowiednim momencie wypowie się minister (Anna) Zalewska. Na razie ciągle liczymy na to, że znajdziemy jakieś porozumienie ze związkowcami i z całym środowiskiem nauczycielskim" - mówił Gowin. Zaznaczył, że nie ujawni szczegółów "planu B", ponieważ tego wymaga "solidarność w ramach rządu". "Minister gospodarki morskiej nie wypowiada się na temat tego, co ja robię w ministerstwie nauki" - wyjaśnił.

I dodał: "Nasza propozycja jest taka, że ta podwyżka, która była przewidziana od początku 2020 r., rozpocznie się we wrześniu. Takie są uczciwe szacunki możliwości budżetowych. Na razie nie znaleźliśmy w tegorocznym budżecie dodatkowych środków" - zaznaczył Gowin.

Procedury sporu zbiorowego w styczniu rozpoczęły ZNP i Wolny Związek Zawodowy "Solidarność – Oświata", należący do FZZ, prowadzą referenda strajkowe. Jeśli taka będzie wyrażona w referendum wola większości, strajk rozpocznie się 8 kwietnia.

ZNP chce zwiększenia o 1000 zł tzw. kwoty bazowej służącej do wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli. Forum Związków Zawodowych żąda zwiększenia o 1000 zł wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" żąda podniesienia płac w oświacie, podobnie jak w resortach mundurowych, czyli nie mniej niż 650 zł od stycznia tego roku i kolejnych 15 proc. od stycznia 2020 r. do wynagrodzenia zasadniczego bez względu na stopień awansu zawodowego nauczyciela.

MEN zaproponowało nauczycielom przyspieszenie trzeciej z zapowiedzianych pięcioprocentowych podwyżek. Pierwszą podwyżkę nauczycielom przyznano od kwietnia 2018 r., drugą – od stycznia 2019 r. Trzecią podwyżkę nauczyciele mają otrzymać we wrześniu 2019 r. Pierwotnie trzecią podwyżkę nauczyciele mieli dostać w styczniu 2020 r. Podczas negocjacji szefowa MEN zapowiedziała też przyznanie dodatku "na start" nauczycielom stażystom, a dodatku za wyróżniającą się pracę nie tylko nauczycielom dyplomowanym, ale także kontraktowymi i mianowanym.