Strajk nauczycieli nie będzie miał wpływu na terminy egzaminów kończących szkołą podstawową, gimnazjum i szkołę średnią - wynika z komunikatu ogłoszonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

CKE zabrała głos w sprawie niepokoju związanego ze strajkiem nauczycieli, który może zakłócić przebieg egzaminu gimnazjalnego, ósmoklasisty i matur

- Wszelkie informacje medialne wskazujące na możliwość wyznaczenia przez dyrektora CKE kolejnego terminu przeprowadzania danego egzaminu nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa - czytamy w komunikacie CKE.

Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przypomina, że harmonogram egzaminów na 2019 rok został ogłoszony w sierpniu 2018 roku. Zostały w nim podane zarówno podstawowe jak i dodatkowe terminy egzaminów. Szef CKE zaprzecza jednak, by z powodu strajku nauczycieli była możliwość przesunięcia podstawowego terminu na termin dodatkowy. - Taka możliwość istnieje wyłącznie w przypadku zdających, którzy nie przystąpili do danego egzaminu w terminie głównym (w kwietniu albo w maju) z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Dyrektor CKE ma prawo wyznaczyć inny termin przeprowadzenia danego egzaminu niż terminy wskazane w harmonogramie wyłącznie w przypadku nieuprawnionego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych lub uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego ujawnienia tych materiałów, a więc w przypadku gdy doszło do naruszenia przepisów prawa w trakcie przeprowadzania egzaminu.

Co więcej, zmianie nie mogą również ulec pozostałe terminy: ogłoszenia wyników egzaminów, rozdania świadectw i innych etapów, które mają wpływ na rekrutację do szkół kolejnego stopnia.