Stawki są uzależnione od minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Jak prognozuje MEN w 2019 roku będzie ono wynosiło 3483 zł brutto.

Egzaminatorzy egzaminu ósmoklasisty otrzymają więc:
- z języka polskiego 0,559 proc. stawki,
- matematyki 0,354 proc. stawki,
- języka obcego nowożytnego 0,354 proc. stawki
- z przedmiotu do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii 0,354 proc. stawki

Oznacza to, że egzaminatorzy zarobią odpowiednio 19,46 zł i 12,33 zł.

W przypadku oceniania prac przez internet obowiązują dwie stawki w zależności od stopnia trudności i wynoszą odpowiednio 0,049 proc. i 0,069 proc. (1,71 zł i 2,40 zł).

Egzaminatorzy sprawdzający prace ósmoklasistów zarobią więc więcej niż podczas sprawdzania testów gimnazjalistów. Największa różnica występuje w przypadku języka polskiego – prawie 10 zł.

Sprawdź też - nasze arkusze : Pierwszy egzamin ósmoklasisty
Od poniedziałku 25 lutego tylko z Dziennikiem Gazetą Prawną nowe testy i arkusze egzaminacyjne z odpowiedziami i zasadami punktacji