W grudniu podstawówki będą mogły zorganizować próbny egzamin ósmoklasisty. CKE zastrzega, że uczniowie nie powinni dostawać za niego stopni.
Egzamin będzie się odbywać między 18 a 20 grudnia. Dla uczniów to okazja, by sprawdzić się przed właściwym testem, który jest zaplanowany na połowę kwietnia. Dzięki próbie będzie wiadomo, jak radzą sobie z formułą egzaminu, a szkoły z przeprowadzeniem go pod względem proceduralnym. Próbny test będzie przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną z tych przedmiotów, które znajdą się następnie na właściwym egzaminie, czyli: języka polskiego, matematyki i języków obcych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).
Jak przypomina dyrektor CKE Marcin Smolik, chodzi o to, by zidentyfikować wiadomości i umiejętności, które dany uczeń już opanował, oraz nad czym jeszcze należałoby z nim popracować. Według zaleceń egzaminatorów próbny egzamin należy przeprowadzić w warunkach zbliżonych do tych, które panują podczas tego prawdziwego. Uczniowie powinni zacząć pracę o tej samej godzinie, o której rozpocznie się normalny test, samodzielnie rozwiązywać zadania, zaznaczać odpowiedzi na karcie.