W grudniu podstawówki będą mogły zorganizować próbny egzamin ósmoklasisty. CKE zastrzega, że uczniowie nie powinni dostawać za niego stopni.
Reklama
Egzamin będzie się odbywać między 18 a 20 grudnia. Dla uczniów to okazja, by sprawdzić się przed właściwym testem, który jest zaplanowany na połowę kwietnia. Dzięki próbie będzie wiadomo, jak radzą sobie z formułą egzaminu, a szkoły z przeprowadzeniem go pod względem proceduralnym. Próbny test będzie przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną z tych przedmiotów, które znajdą się następnie na właściwym egzaminie, czyli: języka polskiego, matematyki i języków obcych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).
Jak przypomina dyrektor CKE Marcin Smolik, chodzi o to, by zidentyfikować wiadomości i umiejętności, które dany uczeń już opanował, oraz nad czym jeszcze należałoby z nim popracować. Według zaleceń egzaminatorów próbny egzamin należy przeprowadzić w warunkach zbliżonych do tych, które panują podczas tego prawdziwego. Uczniowie powinni zacząć pracę o tej samej godzinie, o której rozpocznie się normalny test, samodzielnie rozwiązywać zadania, zaznaczać odpowiedzi na karcie.
– Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów – zastrzega jednak Smolik.

Reklama
Test na próbę powinien być bez ocen
pobierz plik
Taka praktyka była wśród nauczycieli powszechna w przypadku egzaminów gimnazjalnych i wcześniejszych sprawdzianów szóstoklasisty. Jak argumentowali pedagodzy, z jednej strony była to dla nich klasówka, której nie trzeba przygotowywać, a do sprawdzenia są odpowiednie narzędzia. Ubywa więc pracy. Z drugiej – trudno inaczej niż ocenami zmusić uczniów do rzetelnego wypełnienia testu. Wielu z nich nie ma motywacji do tego, by napisać zdania na maksimum możliwości. A z wyników egzaminów rozliczani są zarówno nauczyciele, jak i dyrektorzy – dla samorządowców i rodziców są one jednym ze wskaźników tego, jak pracuje szkoła.
Problem w tym, że egzamin pisany w grudniu trudno jest rzetelnie oceniać. Przed uczniami będą jeszcze cztery miesiące nauki, więc część zadań może dotyczyć materiału, który jeszcze nie był w klasach omawiany. Największy problem może dotyczyć lektur obowiązkowych – zgodnie z zapowiedziami CKE test będzie miał wiele otwartych pytań. – Uprzejmie proszę o poinformowanie ósmoklasistów oraz – jeżeli to możliwe – również ich rodziców o przyczynie ewentualnego niepowodzenia na egzaminie próbnym w takiej sytuacji oraz powrocie do nierozwiązanych zadań po realizacji danego zagadnienia na lekcjach w I kwartale 2019 r. – pisze do dyrektorów dyrektor CKE.
Egzamin ósmoklasisty / Dziennik Gazeta Prawna
Egzamin ósmoklasisty to nowy test w systemie edukacji – wprowadziła go przygotowana przez rząd reforma oświaty. Zastąpił sprawdzian szóstoklasisty oraz egzamin gimnazjalny i z zasady jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Testu nie można nie zdać, jednak jego wynik będzie decydował o połowie punktów w rekrutacji do szkoły średniej.