Na Mazowszu od 13 do 20 maja absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych będą mogli składać wnioski o przyjęcie do nowych szkół, w tym do liceów i techników. Od 26 do 30 lipca odbędzie się rekrutacja uzupełniająca – poinformowała w piątek mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska.

"Prognozowana struktura sieci szkół w roku szkolnym 2019-2020 w woj. mazowieckim wskazuje na zapewnienie przez organy prowadzące publiczne szkoły miejsc absolwentom zarówno oddziałów gimnazjalnych, jak i oddziałów klas ósmych szkół podstawowych" – powiedziała mazowiecka kurator oświaty na konferencji prasowej w Płocku.

Michałowska zaznaczyła, że kurator oświaty nie ustala liczby klas w szkole i liczby miejsc w klasach, a kompetencje te należą do organów prowadzących, które działają w tym zakresie w porozumieniu z dyrektorami szkół. Dodała, że w delegaturach kuratorium działają punkty konsultacyjne, które informują o rekrutacji.

Według Michałowskiej szkoły poradzą sobie z jednoczesnym przyjęciem absolwentów gimnazjów i podstawówek. "Naprawdę jest możliwość pomieszczenia tychże właśnie klas" – stwierdziła. Zwróciła uwagę, że liczba uczniów w porównaniu z latami 2006-2007 spadła bardzo znacząco, prawie o jedna trzecią. "W związku z tym naprawdę te miejsca w szkołach są. Dla delegatury Płock nie ma zagrożenia, że lekcje będą odbywały się w przeładowanych klasach czy do nocy" – dodała.

Poinformowała, że na terenie delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Płocku uczniowie będą mogli starać się o przyjęcie do 18 liceów ogólnokształcących, 16 techników i 13 szkół branżowych pierwszego stopnia, przy czym w samym Płocku będzie to 8 liceów ogólnokształcących, 6 techników i 5 szkół branżowych.

"W szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na terenie delegatury w Płocku są miejsca zapewnione dla wszystkich absolwentów oddziałów gimnazjalnych i ósmych klas szkół podstawowych" – oświadczyła Michałowska.

Podkreśliła, że na terenie tej delegatury liczba absolwentów gimnazjów i podstawówek z wszystkich powiatów to 6469 uczniów, a liczba przygotowanych miejsc w szkołach, do których będą oni starać się o przyjęcie, wynosi w sumie 6962, co oznacza, że jest ich o około 500 więcej niż uczniów.

Mazowiecka kurator oświaty wyjaśniła, że postępowania rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych będą prowadzone odrębnie, a uczniowie z obu tych grup nie będą rywalizowali o te same miejsca w nowych szkołach. Przypomniała zarazem, że absolwenci podstawówek będą mogli wybrać m.in. czteroletnie liceum ogólnokształcące albo pięcioletnie technikum, a absolwenci gimnazjów trzyletnie liceum ogólnokształcącym bądź czteroletnie technikum.

Informując o harmonogramie rekrutacji na rok szkolny 2019-2020, Michałowska podała, że od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00. Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych będą mogli składać wnioski o przyjęcie do nowej szkoły wraz z dokumentami, które potwierdzą spełnienie warunków, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Dodała, że od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 będzie możliwe dokonanie zmiany wyboru szkoły, a 16 lipca o godz. 12.00 nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Mazowiecka kurator oświaty zaznaczyła, że planowana jest także rekrutacja uzupełniająca. Odbędzie się ona od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00. W tym przypadku listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podane zostaną do wiadomości 19 sierpnia o godz. 12.00.

Pytana o to, w jaki sposób ewentualny strajk nauczycieli w czasie egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianów ósmoklasisty mógłby wpłynąć na harmonogram procedury rekrutacyjnej, Michałowska wyraziła przekonanie, że akcja protestacyjna w trakcie tych egzaminów się nie odbędzie.

"Rzeczywiście w szkołach rozpoczęły się procedury związane ze sporem zbiorowym, ale tak naprawdę to wcale nie oznacza, że do strajku nauczycieli może dojść. Jestem przekonana, że akcja protestacyjna w trakcie egzaminów się nie odbędzie. Żywię głęboką nadzieję, że ten protest może przybrać różne formy, niekoniecznie tę formę najostrzejszą" – powiedziała mazowiecka kurator oświaty.

Na Mazowszu termin główny egzaminów gimnazjalnych wyznaczono na 10, 11 i 12 kwietnia, a dla egzaminów ósmoklasisty 15, 16 i 17 kwietnia.

W połowie grudnia 2018 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) przyjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty. ZNP domagało się zwiększenia w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. tzw. kwoty bazowej dla nauczycieli, służącej do obliczenia tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli o 1000 zł, czyli do kwoty 3900 zł. Według związkowców zwiększenie kwoty bazowej o tyle oznacza wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 691 do 1139 zł brutto.

ZNP i Wolny Związek Zawodowy "Solidarność – Oświata", należący do FZZ, wszczęły prowadzące do strajku w oświacie procedury sporu zbiorowego. Prezes ZNP Sławomir Broniarz pytany, czy strajk może się odbyć w czasie matur, egzaminów gimnazjalnych lub na zakończenie ósmych klas, mówił m.in. wcześniej, że termin ten jest "bardzo poważnie brany pod uwagę".

Na początku lutego Broniarz informował, że do 4 marca ZNP będzie gotowy w każdym województwie do podjęcia decyzji o terminie akcji. Pytany wtedy o możliwość rozpoczęcia akcji strajkowej 15 kwietnia, odpowiedział, że jest ona brana pod uwagę, aczkolwiek nie jest jedyną, która jest rozważana. "Z mojego punktu widzenia chciałbym to zrobić jak najszybciej i nie czekałbym do 15 kwietnia" – oświadczył wówczas.