Na egzaminie ósmoklasisty we wszystkich arkuszach: z polskiego, matematyki i języka obcego będzie więcej zadań otwartych, czyli takich, w których zdający sami formułują odpowiedź - zapowiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Egzamin ósmoklasisty, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 r., będzie obejmował trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy wybrany przez ucznia spośród dwóch języków, których uczy się w szkole.

"To, co istotne na egzaminie ósmoklasisty, jeśli porównywalibyśmy go do egzaminu gimnazjalnego, będzie więcej zadań otwartych" - powiedział dyrektor CKE w czwartek na konferencji prasowej poświęconej przyszłorocznej rekrutacji do szkół średnich. Dodał, że większa liczba zadań otwartych wynika z analiz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ale też z głosów samych uczniów i nauczycieli.

W egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego za rozwiązanie zadań otwartych ósmoklasista będzie mógł uzyskać nawet 70 proc. możliwych do uzyskania punktów, na egzaminie z matematyki do 50 proc. punktów, a na egzaminie z języka obcego też do 50 proc. punktów. W odróżnieniu do egzaminu gimnazjalnego na egzaminie ósmoklasisty na egzaminie z języka obcego wszyscy uczniowie będą musieli napisać tekst - krótką notatkę lub e-mail. Na egzaminie gimnazjalnym, takie zadanie mieli tylko ci uczniowie, którzy przystępowali do nieobowiązkowego egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

"Zależy nam na tym, by młody człowiek, który kończy szkołę podstawą potrafił się wypowiedzieć w języku polskim: krócej i dłużej, potrafił logicznie argumentować to, co ma do powiedzenia, potrafił przedstawić swój tok rozumowania, a tego uczy m.in. matematyka i potrafił w języku obcym napisać krótką notatkę, a nie tylko przeczytać i zrozumieć to, co usłyszy" - wyjaśnił.

Smolik zaznaczył, że formuła i wymagania stawiane na egzaminie ósmoklasisty nie powinny być zaskoczeniem dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Przypomniał, że już w wrześniu ubiegłego roku CKE opublikowała informatory o egzaminie ósmoklasisty ze wszystkich przedmiotów. "Zawierają one bardzo szczegółowe opisy arkuszy egzaminacyjnych, całego procesu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, a co najważniejsze zawierają przykładowe zadania z rozwiązaniami. Zawierają także wszystkie skale oceniania, które będą stosowane przez egzaminatorów do oceny wypowiedzi uczniów" - powiedział Smolik. Przypomniał też, że w grudniu ub.r. CKE opublikowała przykładowe arkusze egzaminacyjne z pełną ich obudową.

Zapowiedział, że w grudniu tego roku Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne przeprowadzą próbny egzamin ósmoklasisty. Niezależnie od tego w marcu 2019 r. OKE przekażą do szkół dodatkowe zestawy zadań egzaminacyjnych, które szkoły będą mogły wykorzystać, by przed samym egzaminem dodatkowo przećwiczyć umiejętności, które na egzaminie będą sprawdzane.