Wiosną 2019 r. pierwszy raz przeprowadzony będzie egzamin ósmoklasisty – dla pierwszego rocznika absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i ostatni raz egzamin gimnazjalny – dla ostatniego rocznika absolwentów gimnazjów.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony 15-17 kwietnia. 15 kwietnia uczniowie podejdą do egzaminu z języka polskiego, 16 kwietnia – z matematyki, a 17 kwietnia – z języka obcego nowożytnego, wybranego przez ucznia z dwóch języków, których uczeń się uczy w szkole.

Reklama

Egzamin gimnazjalny odbędzie się 10-12 kwietnia. 10 kwietnia uczniowie będą rozwiązywali test z wiedzy humanistycznej (pierwsza część z historii i wiedzy o społeczeństwie; druga – z polskiego), 11 kwietnia – z wiedzy matematyczno-przyrodniczej (pierwsza część z przedmiotów przyrodniczych: biologii, fizyki, chemii i geografii; druga – z matematyki), a 12 kwietnia – z języka obcego nowożytnego.

Punkty uzyskane przez uczniów z tych egzaminów wpłyną na przyjęcie uczniów do wybranych przez nich szkół średnich. Będą odrębne rekrutacje do osobnych klas dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum.

"To, co istotne na egzaminie ósmoklasisty, jeśli porównywalibyśmy go do egzaminu gimnazjalnego, będzie więcej zadań otwartych" – powiedział dyrektor CKE na konferencji prasowej z udziałem kierownictwa MEN. Dodał, że większa liczba zadań otwartych wynika z analiz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ale też z głosów uczniów i nauczycieli.

I tak – jak mówił Smolik – na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego za rozwiązanie zadań otwartych uczeń będzie mógł uzyskać nawet 70 proc. możliwych do uzyskania punktów. Wśród zadań egzaminacyjnych będzie napisanie tekstu własnego, do wyboru będą dwa tematy: jeden będzie miał charakter tekstu argumentacyjnego (np. rozprawka), drugi będzie o charakterze twórczym (np. opowiadanie). Na egzaminie gimnazjalnym jest tylko jeden temat wypracowania dla wszystkich uczniów.

Smolik zaznaczył, że formuła i wymagania stawiane na egzaminie ósmoklasisty nie powinny być zaskoczeniem dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Przypomniał, że już w wrześniu ubiegłego roku CKE opublikowała informatory o egzaminie ósmoklasisty ze wszystkich przedmiotów, a w grudniu przykładowe arkusze egzaminacyjne z pełną ich obudową.

Przypomniał, że w dniach 18-20 grudniu tego roku CKE i okręgowe komisje egzaminacyjne przeprowadzą próbny egzamin ósmoklasisty. Niezależnie od tego w marcu 2019 r. OKE przekażą do szkół dodatkowe zestawy zadań egzaminacyjnych, które szkoły będą mogły wykorzystać, by przed samym egzaminem dodatkowo przećwiczyć umiejętności, które na egzaminie będą sprawdzane.