Jeden uniwersytet z większym limitem przyjęć na studia medyczne i jedna nowa uczelnia z kierunkiem lekarskim. Efekt – więcej miejsc dla przyszłych medyków.
Wczoraj do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 16 lipca 2018 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1381). Powodem zmian są wnioski dwóch uczelni, które wpłynęły już po tym, jak weszło ono w życie. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (CM UMK) zawnioskowało o zwiększenie limitu przyjęć o 48 miejsc na kierunek lekarski (na studia niestacjonarne w języku polskim). Natomiast Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST), która decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 lipca 2018 r. uzyskała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim, złożyła wniosek o 150 miejsc w formie stacjonarnej w języku polskim (dla obywateli polskich i obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej) oraz 20 miejsc w formie niestacjonarnej w języku polskim (dla obywateli krajów spoza Unii Europejskiej).
Resort przychylił się do wniosku CM UMK, a WST przyznał limit w wysokości 80 miejsc na studia w formie stacjonarnej oraz 10 miejsc na studia niestacjonarne. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, wniosek nie został uwzględniony w całości, ponieważ uznano, że 150 miejsc to za dużo dla uczelni, która dopiero rozpoczyna kształcenie lekarzy – zdecydowanie łatwiej będzie koordynować ten proces przy liczbie 90 studentów.
Reklama
Autorzy projektu zwracają przy tym uwagę, że ponieważ dotacje z budżetu otrzymują wyłącznie uczelnie publiczne na kształcenie studentów studiów stacjonarnych, to zwiększenie limitów przez CM UMK na studiach niestacjonarnych i przyznanie ich WST, uczelni niepublicznej, nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
W nowelizowanym rozporządzeniu limity wynosiły w sumie 7846 miejsc na studiach lekarskich i 1395 na kierunku lekarsko-dentystycznym. Rok wcześniej było ich mniej o ok. 300. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach